ALTINÖZÜ ENEK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARSA ÖN TAHSİSİ YAPILACAKTIR

HATAY ALTINÖZÜ ENEK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINCA ARSA ÖN TAHSİSİ YAPILACAKTIR
1-) Hatay Altınözü Enek Organize Sanayi Bölgesi yer seçim sınırları içerisinde bulunan ve taslak
imar planına göre geçici parsel numarası ve geçici olarak yüzölçümü belirlenen taşınmazlar, 4562 sayılı
OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenen hüküm, şart ve prensipler
doğrultusunda OSB’nin kuruluş protokolünde belirlenen sektör grubu olan “Karma OSB” ne uygun
faaliyet gösteren "Üretim ve İmalat yapmak şartı ile sanayi faaliyetlerinde kullanılmak üzere avans
olarak 50 TL/m2" belirlenen bedel ile aşağıda maddelerde bahsi geçen dokümanları eksiksiz
hazırlayarak, arsa ön tahsis talebinde bulunmak üzere başvuru dosyaları ile beraber 20/01/2023 Cuma
günü, saat 17:00’ye kadar, Altınözü Enek OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na müracaat etmek üzere
davet edilmektedir.
S.
NO İL İLÇE MAHALLE
GEÇİCİ
PARSEL
NO
GEÇİCİ
ALAN M2 BEDELİ GEÇİCİ
TEMİNAT (%10)
1 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 1 9522 m² 476.100.00 ₺ 47.610.00 ₺
2 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 2 9585 m² 479.250.00 ₺ 47.925.00 ₺
3 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 3 13705 m² 685.250.00 ₺ 68.525.00 ₺
4 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 4 9103 m² 455.150.00 ₺ 45.515.00 ₺
5 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 5 9899 m² 494.950.00 ₺ 49.495.00 ₺
6 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 6 9714 m² 485.700.00 ₺ 48.570.00 ₺
7 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 7 9591 m² 479.550.00 ₺ 47.955.00 ₺
8 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 8 9919 m² 495.950.00 ₺ 49.595.00 ₺
9 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 9 9878 m² 493.900.00 ₺ 49.390.00 ₺
10 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 10 9827 m² 491.350.00 ₺ 49.135.00 ₺
11 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 11 11263 m² 563.150.00 ₺ 56.315.00 ₺
12 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 12 13776 m² 688.800.00 ₺ 68.880.00 ₺
13 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 13 8604 m² 430.200.00 ₺ 43.020.00 ₺
14 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 14 9263 m² 463.150.00 ₺ 46.315.00 ₺
15 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 15 9712 m² 485.600.00 ₺ 48.560.00 ₺
16 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 16 9697 m² 484.850.00 ₺ 48.485.00 ₺
17 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 17 9839 m² 491.950.00 ₺ 49.195.00 ₺
18 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 18 9278 m² 463.900.00 ₺ 46.390.00 ₺
19 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 19 12829 m² 641.450.00 ₺ 64.145.00 ₺
20 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 20 9941 m² 497.050.00 ₺ 49.705.00 ₺
21 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 21 17072 m² 853.600.00 ₺ 85.360.00 ₺
22 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 22 9077 m² 453.850.00 ₺ 45.385.00 ₺
23 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 23 14431 m² 721.550.00 ₺ 72.155.00 ₺
24 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 24 9679 m² 483.950.00 ₺ 48.395.00 ₺
25 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 25 13389 m² 669.450.00 ₺ 66.945.00 ₺
26 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 26 9815 m² 490.750.00 ₺ 49.075.00 ₺
2
27 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 27 9898 m² 494.900.00 ₺ 49.490.00 ₺
28 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 28 9974 m² 498.700.00 ₺ 49.870.00 ₺
29 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 29 9774 m² 488.700.00 ₺ 48.870.00 ₺
30 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 30 9521 m² 476.050.00 ₺ 47.605.00 ₺
31 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 31 9995 m² 499.750.00 ₺ 49.975.00 ₺
32 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 32 9926 m² 496.300.00 ₺ 49.630.00 ₺
33 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 33 15757 m² 787.850.00 ₺ 78.785.00 ₺
34 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 34 12484 m² 624.200.00 ₺ 62.420.00 ₺
35 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 35 13154 m² 657.700.00 ₺ 65.770.00 ₺
36 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 36 9646 m² 482.300.00 ₺ 48.230.00 ₺
37 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 37 9434 m² 471.700.00 ₺ 47.170.00 ₺
38 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 38 9504 m² 475.200.00 ₺ 47.520.00 ₺
39 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 39 13296 m² 664.800.00 ₺ 66.480.00 ₺
40 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 40 9982 m² 499.100.00 ₺ 49.910.00 ₺
41 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 41 9936 m² 496.800.00 ₺ 49.680.00 ₺
42 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 42 9805 m² 490.250.00 ₺ 49.025.00 ₺
43 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 43 14615 m² 730.750.00 ₺ 73.075.00 ₺
44 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 44 9844 m² 492.200.00 ₺ 49.220.00 ₺
45 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 45 9884 m² 494.200.00 ₺ 49.420.00 ₺
46 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 46 9840 m² 492.000.00 ₺ 49.200.00 ₺
47 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 47 9406 m² 470.300.00 ₺ 47.030.00 ₺
48 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 48 15158 m² 757.900.00 ₺ 75.790.00 ₺
49 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 49 9816 m² 490.800.00 ₺ 49.080.00 ₺
50 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 50 7167 m² 358.350.00 ₺ 35.835.00 ₺
51 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 51 8839 m² 441.950.00 ₺ 44.195.00 ₺
52 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 52 9429 m² 471.450.00 ₺ 47.145.00 ₺
53 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 53 9445 m² 472.250.00 ₺ 47.225.00 ₺
54 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 54 4897 m² 244.850.00 ₺ 24.485.00 ₺
55 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 55 4982 m² 249.100.00 ₺ 24.910.00 ₺
56 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 56 4919 m² 245.950.00 ₺ 24.595.00 ₺
57 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 57 9804 m² 490.200.00 ₺ 49.020.00 ₺
58 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 58 9400 m² 470.000.00 ₺ 47.000.00 ₺
59 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 59 4959 m² 247.950.00 ₺ 24.795.00 ₺
60 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 60 4956 m² 247.800.00 ₺ 24.780.00 ₺
61 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 61 4932 m² 246.600.00 ₺ 24.660.00 ₺
62 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 62 4981 m² 249.050.00 ₺ 24.905.00 ₺
3
63 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 63 4982 m² 249.100.00 ₺ 24.910.00 ₺
64 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 64 9868 m² 493.400.00 ₺ 49.340.00 ₺
65 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 65 4643 m² 232.150.00 ₺ 23.215.00 ₺
66 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 66 4567 m² 228.350.00 ₺ 22.835.00 ₺
67 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 67 5600 m² 280.000.00 ₺ 28.000.00 ₺
68 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 68 4951 m² 247.550.00 ₺ 24.755.00 ₺
69 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 69 4930 m² 246.500.00 ₺ 24.650.00 ₺
70 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 70 4972 m² 248.600.00 ₺ 24.860.00 ₺
71 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 71 4944 m² 247.200.00 ₺ 24.720.00 ₺
72 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 72 4839 m² 241.950.00 ₺ 24.195.00 ₺
73 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 73 6898 m² 344.900.00 ₺ 34.490.00 ₺
74 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 74 6516 m² 325.800.00 ₺ 32.580.00 ₺
75 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 75 4622 m² 231.100.00 ₺ 23.110.00 ₺
76 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 76 4850 m² 242.500.00 ₺ 24.250.00 ₺
77 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 77 8187 m² 409.350.00 ₺ 40.935.00 ₺
78 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 78 9838 m² 491.900.00 ₺ 49.190.00 ₺
79 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 79 9662 m² 483.100.00 ₺ 48.310.00 ₺
80 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 80 9873 m² 493.650.00 ₺ 49.365.00 ₺
81 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 81 9740 m² 487.000.00 ₺ 48.700.00 ₺
82 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 82 9618 m² 480.900.00 ₺ 48.090.00 ₺
83 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 83 9580 m² 479.000.00 ₺ 47.900.00 ₺
84 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 84 9991 m² 499.550.00 ₺ 49.955.00 ₺
85 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 85 9919 m² 495.950.00 ₺ 49.595.00 ₺
86 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 86 9959 m² 497.950.00 ₺ 49.795.00 ₺
87 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 87 9084 m² 454.200.00 ₺ 45.420.00 ₺
88 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 88 9853 m² 492.650.00 ₺ 49.265.00 ₺
89 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 89 10118 m² 505.900.00 ₺ 50.590.00 ₺
90 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 90 9944 m² 497.200.00 ₺ 49.720.00 ₺
91 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 91 9930 m² 496.500.00 ₺ 49.650.00 ₺
92 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 92 9632 m² 481.600.00 ₺ 48.160.00 ₺
93 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 93 16816 m² 840.800.00 ₺ 84.080.00 ₺
94 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 94 11983 m² 599.150.00 ₺ 59.915.00 ₺
95 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 95 5640 m² 282.000.00 ₺ 28.200.00 ₺
96 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 96 6162 m² 308.100.00 ₺ 30.810.00 ₺
97 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 97 6314 m² 315.700.00 ₺ 31.570.00 ₺
98 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 98 5272 m² 263.600.00 ₺ 26.360.00 ₺
4
99 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 99 17380 m² 869.000.00 ₺ 86.900.00 ₺
100 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 100 9779 m² 488.950.00 ₺ 48.895.00 ₺
101 HATAY ALTINÖZÜ ENEK 101 9686 m² 484.300.00 ₺ 48.430.00 ₺
Ön Tahsisi Yapılacak Olan Arsalara İlişkin Şartlar
2-) OSB’de Kurulamayacak Tesisler
Hatay Altınözü Enek OSB’de, OSB Uygulama Yönetmeliğinin 54. maddesi; "OSB’de
kurulmasında sakınca görülen tesisler hakkında, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine
getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin
alınması kaydıyla; müteşebbis heyet veya genel kurulca belirlenen prensipler çerçevesinde yönetim
kurulunca karar verilir. Gerekmesi halinde konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş veya rapor
alınır. OSB’de kurulamayacağına karar verilen tesise ilişkin nihai karar, ilgilinin başvurusu üzerine
Bakanlık Makamından alınacak onay ile verilir." hükmü uygulanacaktır.
3-) Arsa ön tahsis başvurusuna katılabilmek için istenilen belgeler;
1- Başvuru Dilekçesi (EK-1),
2- Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin banka dekontu veya süresiz banka teminat mektubu,
3- Üretim Akış Şeması ve Açıklama Raporu
4- Yatırım Yeri Talep Formu (EK-2),
5- İmza Sirküleri, vekâleten katılanlar için vekâletname (Aslı veya onaylı sureti)
6- Yatırım Taahhütnamesi (EK-3),
7- Taahhütname (EK-4),
8- Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Kuruluş ve en son değişiklikler içeren)
9- Ticaret Odası veya Sanayi Odası Kaydı (Son 6 aylık)
10- Vergi Levhası Sureti
11- Tüzel Kişi Yönetim Kurulu ve İmzaya Yetkililerin Nüfus Cüzdan Suretleri, İkametgâh
İlmühaberleri
12- Tüzel Kişi Firmanın Yönetim Kurulu Üyelerinin Varsa Başka Şirketlerine Ait Oda Kayıt
Suretleri
13- Sanayi Sicil Belgesi (Varsa)
14- Kapasite Raporu (Varsa)
15- Marka TSE-ISO 9000 Belge Fotokopileri (Varsa)
16- İmalat Yeterlilik Belgesi (Varsa)
4-) Temel Şartlar ve Prensipler
OSB Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre; OSB’de arsa ön tahsisi için kurulacak tesislerde
aşağıdaki şartlar aranır:
a) Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması,
b) Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması,
c) Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB’nin sağlayabileceğinden fazla
olmaması,
d) Çevreyi ve OSB’de yer alan katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkileyecek tesisler
olmaması,
5-) Hatay Altınözü Enek OSB’nin sektör grubu “Karma OSB” olup, sektör grubuna göre uygun
yatırım talepleri değerlendirilecektir.
6-) Arsa ön tahsisi yapılacak olan parsellerin geçici m2
. avans birim fiyatı 50,00-TL. olup,
kullanılacak olan para birimi Türk Lirası’dır.
7-) Arsa ön tahsis nedeni ile tahsil olunan meblağ avans niteliğinde alınacaktır.
8-) Arsa ön tahsis talebi uygun görülen yatırımcılara, taleplerinin uygun görüldüğüne dair 10
(on) gün içerisinde yazılı bildirimde bulunulmasına, uygun görülmeyen talepler için ise en geç 15
(onbeş) gün içerisinde bildirimde bulunulacaktır.
9-) Kesinleşen arsa ön tahsisinin bedelinin ilk taksidi olan %50’lik kısmı, tebliğ tarihinden
itibaren 15 (onbeş) gün içinde OSB'nin belirtmiş olduğu banka hesabına nakit olarak yatırılacaktır. İlk
peşinatın OSB hesabına yatırılmasına müteakip OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı ile gerçek veya tüzel
kişi (Yatırımcı) arasında 15 (onbeş) gün içinde “Arsa Ön Tahsis Sözleşmesi” imzalanacaktır. Tebliğ
5
tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde talep sahibince sözleşme imzalanmaması durumunda tahsis
kararı geçersiz sayılacaktır.
10-) İkinci taksit tutarı olan ve %50'lik kısma isabet eden bedel ise sözleşmenin
imzalanmasından 6 (altı) ay sonra OSB hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
11-) Arsa ön tahsis sonucu kesinleşen parsel bedelinin ilk %50'lik kısmının süresi içinde
ödenmemesi halinde, hiçbir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın ön tahsis iptal edilerek yatırılan geçici
teminat irat kaydedilecektir. Arsa ön tahsis sözleşmesinin imzalanmasına müteakip ikinci %50'lik kısma
tekabül eden ön tahsis bedelinin süresi içinde ödenmemesi halinde de hiçbir ihtara ve ihbara gerek
kalmaksızın ön tahsis iptal edilecek ve iptal kararına esas yatırılan ilk taksit bedeli 60 (altmış) gün
içerisinde katılımcı tarafından herhangi bir faiz ve gecikme zammı talep edilmeksizin ilgilinin belirttiği
hesabına iade edilecektir.
12-) Arsa ön tahsis işleminde Hatay Altınözü Enek OSB’nin taslak imar planı esas alınacak olup,
OSB’nin Nazım ve Uygulama İmar Planının onaylanarak kesinleşmesine müteakip parselasyon planı
sonrasında belirlenen tapu müdürlüğünde tescil görerek kesinleşen ada, parsel numaraları ve alan (m2)
esas alınacaktır.
13-) Arsa ön tahsisi yapılacak parsellerin geçici bedelinin tespitinde; satın alma, kamulaştırma
bedelleri, altyapı, elektrik şebekesi, sosyal tesisler, arıtma tesisi, dere ıslahı ve benzeri diğer ortak tesis
inşaatları gibi bütün yatırım bedelleri, kredi faizi, komisyon ve vs. gider vergileri ile OSB’nin tüm iş ve
işlemlerinden kaynaklanan masraflar dahil edilmemiştir.
14-) Müteşebbis Heyet daha sonra belirleyeceği m2 arsa tahsis bedeline; satın alma,
kamulaştırma bedelleri, altyapı, elektrik şebekesi, sosyal tesisler, arıtma tesisi, dere ıslahı ve benzeri
diğer ortak tesis inşaatları gibi bütün yatırım bedelleri, kredi faizi, komisyon ve vs. gider vergileri ile
OSB’nin tüm iş ve işlemlerinden kaynaklanan masraflar dahil ederek belirlenecek meblağ, arsa ön tahsis
sözleşmesi yapan katılımcılardan talep edilecektir.
15-) Arsa ön tahsisi için avans niteliğinde geçici olarak tahsil edilen meblağ, arsa satışı için
belirlenen ve kesinleşen bedelden düşüldükten sonra geriye kalan bedel katılımcıdan tahsil edilecektir.
16-) Arsa ön tahsisi uygun görülen katılımcıların, daha önce yatırmış oldukları 50.000,00-TL.
avans bedel ilk peşinattan düşülecek olup, arsa ön tahsisi uygun görülmeyenlere ise herhangi bir faiz,
gecikme zammı ve komisyon ödenmeksizin en geç 10 (on) içinde banka hesaplarına ödenecektir.
17-) Arsa ön tahsisi yapılmayanların yatırmış oldukları nakit geçici teminatlar katılımcıların
belirtmiş oldukları banka hesabına, banka teminat mektubu ise 10 (on) gün içinde iade edilecektir.
18-) Yabancı katılımcıların arsa tahsis talepleri, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan
Yabancı Yatırımlar Kanunu, 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu ve diğer mevzuat
hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
19-) Arsa ön tahsisi ile ilgili duyurunun 20 Ocak 2023 tarihine kadar Hatay Valiliği, Altınözü
Kaymakamlığı, Altınözü Belediye Başkanlığı ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası web sayfasında ilan
edilmesine,
20-) Müracaatların, eksiksiz bir şekilde istenilen belgelerle birlikte dosya halinde 20 Ocak 2023
tarihi Cuma günü saat 17.00’ye kadar Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:17
Antakya/Hatay adresinde bulunan Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 5. Kat
Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Birim Müdürlüğüne (Hatay Altınözü Enek OSB Yetkili
Birim) elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan
müracaatlar kabul edilmeyecektir.
21-) Geçici teminatlar Hatay Altınözü Enek OSB'nin Vakıfbank Antakya Şubesindeki TR16
0001 5001 5800 7318 9949 74 İBAN no'lu hesabına yatırılacaktır.
22-) Hatay Altınözü Enek OSB 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Hatay Altınözü
Enek OSB arsa ön tahsisini yapıp yapmamakta serbesttir. Arsa ön tahsis işleminden vazgeçilmesi, geçici
teminatın irat kaydedilmesi halinde katılımcı idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İndirilebilir Dökümanlar;


1-) İLAN METNİ_bf431b.pdf

2-) BAŞVURU DİLEKÇESİ_(EK-1)_abfc28.doc

3-) YATIRIM YERİ TALEP FORMU_(EK-2)_1cc5d3.doc

4-) KATILIMCI (SANAYİCİ) YATIRIM TAAHHÜTNAMESİ_(EK-3)_45af68.doc

5-) TAAHHÃ_TNAME (EK-4)_098cbb.docx

6-) Yatırımcı Ön Talep Formu_6a5f8a.xls

7-) ENEK OSB TASLAK İMAR PLANI_A0_af2e57.pdf

8-) ENEK OSB TASLAK İMAR PLANI_A3_0a9b2f.pdf