2020 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU BİLGİLENDİRMESİ

2020 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU BİLGİLENDİRMESİ

872 Sayılı Çevre Kanununun 11. maddesinde "Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz" denilmektedir.

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik' in 23.maddesinde 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 11.maddesi belirlenen  idarelerce  ve belediye  meclisince  atık su ve evsel katı    atık tarife  ücretleri  kararı  alınmadan  önce  halkın  önerilen  tarifeler  ve  esasları  hakkında  bilgilendirilmesi, görüş  ve  önerilerinin alınması  maksadıyla  ücretlerin  hangi  esaslar  çerçevesinde   belirlendiğini, hangi  ana  maliyet  kalemlerinin   dikkate  alındığını,  geçmiş yıllardaki maliyetleri,  planlanan yatırım programını  ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır.” denilmektedir.

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' gereğince evsel katı atıklar için toplama ve taşıma işine ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Tarifesi Raporu ile ilgili görüş ve önerilerinizi altinozubelediyesiproje@gmail.com  adresine ulaştırabilirsiniz.


2020 YILI EVSEL KATI ATIK TOPLAMA HİZMETİ ÜCRET TARİFESİ

 

GRUP

TİPİ

AYLIK ÜCRET

1

Konut (Mesken)

9,63 TL

2

Engelli ve Şehit Gazi Aboneleri

0,00 TL

 

Okullar, Yurt, Kreşler, Dershaneler Vb. Yerler (Öğrenci Sayısı)

GRUP

TİPİ

DERECE

AYLIK ÜCRET

 

 

3

751 den fazla

1

142,39 TL

750

500

2

118,50 TL

499

250

3

70,99 TL

249

121

4

35,08 TL

120

0

5

11,34 TL

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları (Personel Sayısı)

GRUP

TİPİ

DERECE

AYLIK ÜCRET

 

 

4

501 den fazla

1

757,14 TL

500

250

2

646,77 TL

249

100

3

300,30 TL

99

50

4

128,21 TL

49

20

5

59,38 TL

19

0

6

16,36 TL

 

Hastane ve Oteller (Yatak Sayısı)

GRUP

TİPİ

DERECE

AYLIK ÜCRET

 

 

5

751 den fazla

1

2.482,083 TL

750

500

2

1.822,91TL

499

300

3

1.165,20 TL

299

150

4

654,79 TL

149

50

5

145,83 TL

49

0

6

71,45 TL

 

 

 

 

 

 

Her türlü Yeme, İçme, Eğlence Yer. Banka, Marketler (100 m2 ve üstü) Fırın, Pastane, Gıda İmalathaneleri, Unlu mamuller satış yeri, Ticarethaneler (Bakkal, Bürolar, Berber ve Kuaförler, Kırtasiye, Depo, Kahvehaneler, Çay Ocakları, Düğün Salonları ve Oyun Salonları vb. işyerleri  

(Alan M2)

GRUP

AYLIK ÜCRET

6

13,00 TL

 

 

Ticari olmayan Kurumlar (Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları) (Personel Sayısı)

GRUP

TİPİ

DERECE

AYLIK ÜCRET

 

 

7

701 den fazla

1

2.044,58 TL

700

250

2

1.385,41 TL

249

150

3

581,87 TL

149

100

4

363,12 TL

99

50

5

143,41 TL

49

21

6

102,083 TL

20

0

7

19,25 TL