Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

İlçemiz sınırları içinde mahalli müşterek ihti­yaçları en iyi şekilde karşılayarak, eşitlik duygusuyla yaşam kalitesini arttırmak ve özgün bir kimlik oluşturarak insan odaklı öncü bir dünya kenti haline gelmeyi hedefliyoruz. 
Altınözülü hemşehrilerimizin temiz, huzurlu, güvenli bir hayat sürmesi için, her bir ilçenin ihtiyaçları özelinde, şehrin sahibi hemşehrilerimizin ve bütün paydaşların katılımıyla, tüm şehri Büyükşehir imkânlarıyla buluşturmak ve Altınözü’nün geleneksel değerlerini çağdaş hizmetlerle geliştirmek azmiyle, kanunların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde yılmadan çalışacağız. 
Belediye hizmetlerini,
Kamu yararını ve çıkarını temel alarak,
Kamu kaynaklarını etkin ve etkili kullanarak,
Çağdaş teknolojiden faydalanarak,
Şeffaf, hesap veren, katılımcılığı ve vatandaş memnuniyetini esas alan, çalışanını koruyan, güler yüzlü ve çözüm odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde sunarak yerine getirmek ve Altınözülülerin refah seviyesini ve yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. 

VİZYONUMUZ

Medeniyetlerin ve Türkiye’nin vitrini olan Altınözü’nü; eşsiz mirasına sahip çıkarak, yaşam kalitesi yüksek, kültürel, tarihi, turistik ve ticari merkez yapmak.”
İyi yetişmiş kalifiye personeller ile kurumsal kimliği ve geleneği olan, teknolojiyi iyi kullanan, stratejik yönetimi esas alan, şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutan, hizmette dünya standartlarını aşmış model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı ile insan odaklı öncü ve önder bir belediye olmayı hedefliyoruz. Yeni Nesil Belediyecilik anlayışı ile Altınözü’müzü 21. yüzyılın çağdaş kent yapılanmasının en güzel ve seçkin örneklerinden biri yaparak model bir kent haline getirmek için hazırız. Tarihine sahip çıkan, kentsel estetiğe ve çevresel duyarlılığa önem veren, sosyal adaletin ve toplumsal eşitliğin sağlandığı, tüm kültürlerin özgür, mutlu ve bir arada yaşadığı bir Altınözü hayata geçireceğiz. 

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Kamu Yararı
Belediyemiz tüm iş, hizmet ve işlemlerinde kamu yararını temel alır. Bu kapsamda, kamu çıkarı ve yurttaş memnuniyeti önceliklidir.

Şeffaflık
Belediye hizmetleri, alınan kararlar, plan ve projelere ilişkin bilgilere halkın erişimi ve belediye gelirlerinin nasıl kullanıldığı konusunda halkın bilgilendirilmesi sağlanarak şeffaf bir belediye yaratılacaktır.

Eşit Hizmet
Belediyemiz, ayrım gözetmeksizin tüm halkımıza eşit hizmet vermeyi ilke edinmiştir.

Katılımcılık
Gereksinimlerin saptanmasından uygulamaya kadar her aşamada katılımın sağlanması esastır. Çankayalılar ile birlikte her konuda ortak akla dayalı projeler geliştirilerek, halkın sadece beklenti iletme aşamasında değil, izleme ve değerlendirme aşamasında da yer alması sağlanmaktadır.

Pozitif Ayrımcılık
Kadın, çocuk, yaşlı ve engelli hemşerilerin belediyenin desteğinde ve güvencesinde yaşaması sağlanacak, hizmet eksiği olan yerlere yeterli nitelikte kentsel hizmet ve olanaklar sunularak, zayıfı kollayan, yoksula destek olan bir belediye anlayışı hâkimdir.

Hesap Verilebilirlik
Karar alıcıların ve uygulayıcıların yetkilerini kullanmalarından ve yapmış olduğu faaliyetlerden sorumlu olduğu, hesap verir ve şeffaf bir belediye olmak temel amacımızdır.

Etkin ve Etkili Hizmet
Kamunun kaynakları bir kuruşuna kadar boşuna harcamayacak şekilde, stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda kullanılacaktır.

Etik Değerlere Bağlılık
Belediye hizmetleri vatandaş odaklı, dürüst, güvenilir ve adil olarak sunulacaktır.

Güler Yüzlü ve Çözüm Odaklı Olmak
Vatandaşa güler yüzlü hizmet verilecek, vatandaş ile yakından ilgilenilecek, sorunları dinlenerek talepler hızlı bir şekilde yerine getirilecektir.

İnsan ve Çevre Odaklılık
Çevreyi korumayı ve güzelleştirmeyi ön planda tutan insan odaklı bir yaklaşımla hizmetlerimizi sunacağız.

•   İnsan Haklarını Esas Alan,
•    Vatandaş Memnuniyetine Önem Veren
•    Çözüm Odaklı Olan
•    Herkese Açık ve Ulaşılabilir Olan
•    Şeffaf ve Hesap Verebilir Yönetim Anlayışına Sahip Olan
•    Kent Tarihine ve Estetiğe Önem Veren
•    Sosyal Belediyecilik Anlayışına Sahip Olan
•    Çevrenin Korunmasına ve İyileştirilmesine Duyarlı Olan
•    Teknoloji ve Bilgi Sistemlerini Kullanarak Yenilikçi Olan
•    Çocuk ve Engelli Haklarını Koruyan
•    Kent Hizmetlerinde Gönüllü Katılımı Teşvik Eden
•    Sivil Toplum Kuruluşları İle Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyonu Güçlendiren
•    Yenilikçi ve Değişime Açık Bir Anlayışı Benimseyen
•    Hayvan Haklarını Gözeten Altınözü için tüm gücümüzle çalışıyoruz.