Share

Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Yetkileri

GÖREV ALANI


Genel itibari ile kentin ara arter yollarda alt yapı ve üst yapı çalışmaları , parklarda sert zeminlerin tamir ve bakımı tamir ekiplerince yapılması , yapı tesis faaliyetleri, akaryakıt temini, araçların bakım ve onarımı, tranşe ruhsat ve denetim , bordür ve tretuvar boyama faaliyetlerini yürütmekte olan müdürlüğümüz çalışmaları aşağıda belirtilen kanunlar çerçevesinde ve bu kanunların vermiş olduğu yetki ve sorumluluk kapsamında yapmaktadır.
 

 

  • 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
  • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu
  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
  • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
  • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
  • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
  • 3194 Sayılı İmar Kanunu
  • 237 Sayılı Taşıt Kanunu
  • 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
  • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
Oluşturulma Tarihi : 25.07.2017