ANASAYFA SİTE İÇİ ARAMA FOTO GALERİ VİDEO GALERİ DUYURU VE İLANLAR ANKETLER RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

Konu Arama


Gelişmiş Arama

ANKET

Sitemiz Hakkında Düşünceniz
Tüm Anketler

 

 

 

HATAY

İnşaat Ruhsat İşlemleri

İnşaat Ruhsat İşlemleri

İnşaat Ruhsat İşlemleri için yapılması gerekenler

İNŞAAT YAPI RUHSATI ALMA İMAR DURUMU  (KONUT VE TİCARET ALANLARI)  ALMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1-     Dilekçe
2-
    
Tapu Fotokopisi
3-
    
Röleve Krokisi. (Tapu Kadastro Şefliğinden Alınacak)
4-
     Harç Makbuzu (Arsa YTL/m² ,
Konut : YTL/m²,  İşyeri : YTL/m²)


İNŞAAT RUHSATI  (KONUT VE TİCARET ALANLARI)  ALMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1-     Dilekçe
2-
    
Tapu Fotokopisi
3-
    
İmar Durumu
4-
    
Mimari Proje ……………… ( 3 Takım)
5-
     Statik Proje Ve Hesabı ….      
(3 Takım)
6-
     Elektrik Projesi …………..   
( 3 Takım)
7-
     Tesisat Projesi ……………   
( 3 Takım)
8-
     Harita (Aplikasyon Krokisi ve İnşaat Kot'ları)

9-
     Harç Makbuzu
10-Jeolojik Etüd Raporu ……
       
( 2 Kattan Yukarı Olanlar)
11- Kalorifer Projesi ………..
       
(Kaloriferli İse)
12- Asansör Projesi …………..
    
(Asansörlü İse)
13- Taahhütname (Mimar)….
        
(Belediyede Matbu)
14- Taahhütname (İnş.Müh.)….
     
(Belediyede Matbu)
15- Taahhütname (Mak.Müh.)..
     
(Belediyede Matbu)
16- Taahhütname (Elek.Müh.)..
     
(Belediyede Matbu)
17- Taahhütname (Har.Müh.)…
      (Belediyede Matbu)

FENNİ MESUL SİCİL DURUM BELGESİ
Mimari Proje Fenni Mesul Sicil Durum Belgesi              (Belediyede Matbu)
Betonarme Projesi Fenni Mesul Sicil Durum Belgesi
     
(Belediyede Matbu)
Sıhhi
Tes.Kal. Projesi Fenni Mesul Sicil Durum Belgesi
(Belediyede Matbu)
Elektrik
  Projesi Fenni Mesul Sicil Durum Belgesi         
(Belediyede Matbu)
Har.Apl. Projesi Fenni Mesul Sicil Durum Belgesi
         (Belediyede Matbu)

PROJE MÜELLİFİ SİCİL DURUM BELGESİ
Mimari Proje, Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi             (Belediyede Matbu)
Betonarme Projesi, Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi
            
(Belediyede Matbu)
Sıhhi
Tes.Kal. Projesi, Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi     
(Belediyede Matbu)
Elektrik
  Projesi, Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi            
(Belediyede Matbu)
Har.Apl. Projesi, Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi
             (Belediyede Matbu)

 


SİT ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN ARSA VE BİNALARDA  YAPI RUHSATI ALMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER
Belediye Başkanlığından İmar Durumu ile Sit, İmar, Halihazır ve Kadastro Paftaları fotokopileri alındıktan sonra Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan alınacak izine ve bu izin bağlı olarak tasdik edilen projeye göre Belediyemizce  İnşaat Yapı Ruhsatı düzenlenir. Verilecek olan Yapı Ruhsatı için yukarıdaki belgelerin tamamı istenir.

AFET BÖLGESİNDE BULUNAN ARSA VE BİNALARDA YAPI RUHSATI ALMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER
Arsa sahiplerince özel firmalara hazırlatılarak  Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne onaylatılacak olan Jeolojik Etüd Raporuna göre İnşaat Yapı Ruhsatı verilir. Verilecek Yapı Ruhsatı için yukarıdaki belgelerin tamamı istenir.

 

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1
-     Dilekçe
2
-     Yapı Ruhsatı Sureti
3
-     İnşaatın Plan, Proje, Fen, Sağlık Ve Sanat Kurallarına Uygun Olarak Yapıldığına Dair.
a)
 
Mimari Yapı Sorumlusu Raporu.
b)
 
Statik Yapı Sorumlusu Raporu
c)
     
Elektrik Yapı Sorumlusu Raporu
d)
     Makina Yapı Sorumlusu Raporu

4
-     S.S.K Müdürlüğünden İlişik Kesme Yazısı.
5
-     Malmüdürlüğünden İlişik Kesme Yazısı
6
-     Borcu Yoktur Yazısı (Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünden)
7
-     Harç Makbuzu 

Bu Konu 3166 defa okunmuştur.

Facebook  Twitter  Google 

Fotoğraf Galerisi

Hava Durumu